Symboly a spôsob údržby symbol pre pranie   výrobok sa môže bieliť chlórom


maximálna teplota 95°C,
normálne mechanické pôsobenie,
normálne pláchanie,
normálne odstreďovanie

 
výrobok sa môže bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru
používať len studený a zriedený roztokmaximálna teplota 95°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie


 

výrobok sa nesmie bieliť prostriedkami s obsahom aktívneho chlóru


 
maximálna teplota 60°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie


 


symbol pre žehlenie


 
maximálna teplota 60°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie


 


žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 200°C

 
maximálna teplota 40°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie

 

žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 150°C 
maximálna teplota 40°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie


 

žehlenie pri najvyššej teplote žehliacej plochy 110°C
žehlenie s parou môže byť nebezpečné

 
maximálna teplota 30°C
normálne mechanické pôsobenie
normálne pláchanie
normálne odstreďovanie

 
výrobok sa nesmie žehliť
naparovanie a spracovanie parou sa nedovoľuje


 
maximálna teplota 30°C
obmedzené mechanické pôsobenie
pláchanie pri postupne sa znižujúcej teplote
šetrné odstreďovanie


 


symbol pre chemické čistenie


 

výrobok sa nesmie prať
opatrná manipulácia v mokrom stave


 
chemické čistenie všetkými bežne používanými rozpúšťadlami vrátane všetkých rozpúšťadiel, uvedených pri symbole P, ďalej trichlóretylénom a 1,1,1-trichlóretánom

 chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlami uvedenými pri symbole F
obvyklé čistiace postupy bez obmedzeni


chemické čistenie tetrachlóretylénom, monofluórmatánom a všetkými rozpúšťadlamiuvedenými pri symbole F
značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie
chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie v rozmedzí od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C)
obvyklé čistiace postupy bez obmedzenia

 
chemické čistenie trifluórtrichlóretánom a technickým benzínom (teplota destilácie od 150°C do 210°C, bod vzplanutia od 38°C do 60°C)
značné obmedzenie prídavku vody a/alebo mechanického pôsobenia a/alebo obmedzenie teploty počas čistenia a/alebo sušenia
nedovoľuje sa samoobslužné čistenie


výrobok sa nesmie chemicky čistiť
škvrny sa nesmú odstraňovať organickými rozpúšťadlamisymbol pre sušenie v bubnovej sušičke


výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri normálnom sušiacom programe

výrobok sa môže sušiť v bubnovej sušičke pri nižšej teplote sušenia

výrobok sa nesmie sušiť v bubnovej sušičke