Reklamácie a vrátenie tovaru


Kontrola pri preberaní tovaru

Ste si istý, že máte všetko do poslednej figúrky? Nečakajte na Vianoce či narodeniny vášho dieťaťa. Tovar si prezrite a skontrolujte či balenie obsahuje všetky doplnky a časti podľa návodu. Ak náhodou úradoval škriatok, bezodkladne nás kontaktujte. 

Ihneď pri preberaní balíka si tovar dôkladne prehliadnite a skontrolujte jeho kompletnosť, úplnosť a stav tovaru či nie je poškodený prepravou. Ak nie je balenie úplné oznámte túto skutočnosť do 24 hodín od prevzatia tovaru prostredníctvom reklamačného formulára. Po tejto lehote nemusí byť vaša reklamácia z dôvodu nekompletnosti alebo poškodenia tovaru uznaná.

Uplatenie reklamácie v zákonnej lehote

Ups, niečo sa pokazilo. Čo teraz? Reklamácia je u nás jednoduchá a pohodlná, často nemusíte posielať tovar späť, stačí nám foto alebo videodokumentácia a všetko ostatné nechajte na nás. 

V záručnej dobe 24 mesiacov máte nárok na bezplatné odstránenie chyby spôsobenej výrobcom, dodávateľom alebo predávajúcim. Pre uľahčenie priebehu reklamácie chybu výrobku zdokumentuje fotografiou alebo krátkym videom. Pripravte si doklad o kúpe (faktúra) a návod s vyznačenou chybnou časťou, (pokiaľ ide o reklamáciu z dôvodu neúplnosti alebo poškodenia tovaru).

Postup pri reklamácii

  1. Ohlásenie reklamácie

Vyplňte a odošlite náš kontaktný formulár online. V krátkej dobe vašu žiadosť spracujeme a budeme vás informovať o ďalšom postupe.

  1. Prijatie reklamácie

Dňom prijatia reklamácie a začiatkom reklamačného konania sa považuje deň prijatia reklamačného formulára všetkých potrebných podkladov (fotodokumentácia, faktúra, vyznačené chýbajúce časti). Počkajte si preto na naše potvrdenie prijatia reklamácie s poradovým číslom, ktorý vám pošleme na vami zadanú e-mailovú adresu. Vašu reklamáciu sme v tomto momente zaevidovali a neodkladne ju začíname riešiť.

  1. Posúdenie reklamácie

Tovar nie je potrebné vo všetkých prípadoch posielať späť k nám. Vašu reklamáciu posúdime a vybavíme v zákonnej 30-dňovej lehote a oboznámime vás s jej výsledkom a spôsobom vybavenia. Tovar nám bez predchádzajúceho vyzvania neposielajte späť. Na vybavení vašej reklamácie pracujeme ihneď po jej prijatí a bude vybavená do 30 dní.

  1. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade oprávnenej reklamácie vám bude podľa povahy chyby produktu bezplatne zaslaný nepoškodený náhradný diel/y, nový tovar alebo po dohode s kupujúcim dôjde k inej forme kompenzácie. Všetko jednoducho, rýchlo a pohodlne!

Odoslanie tovaru na posúdenie

Pýtate sa kam mám zaslať chybný tovar? Ak si to situácia vyžaduje, pripravte tovar na prepravu tak, aby sa nepoškodil. 

Pokiaľ je to z povahy poškodenia tovaru nutné, po predchádzajúcej výzve zašlite reklamovaný tovar na našu adresu:

Mandy Fashion s.r.o.,
A.Stodolu 2,
97101 Prievidza,
Slovensko

Tovar na reklamáciu nám zašlite v originálnom obale alebo v inom vyhovujúcom obale tak, aby nedošlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Zásielku nám pošlite prostredníctvom služby Slovenskej pošty „Balík na adresu“. Tovar zaslaný na dobierku nepreberieme, a vráti sa vám späť. Odporúčame vám tovar poistiť, za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa obráťte na spoločnosť Mandy Fashion s.r.o., A.Stodolu 2, 97101 Prievidza, Slovensko. tel.: Telefón: +421 465485956, email: info@medidres.sk.

Všetky informácie o podmienkach reklamácie nájdete v sekcii Obchodné podmienky.